Hatay Devlet Hastanesi

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hatay Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 21/06/2018


HATAY DEVLET HASTANESİ
2018 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

Doküman Kodu

EY.PL.01

Yayın Tarihi

HAZİRAN 2018

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORİ/AMAÇ

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİ VEREN KİŞİ

HEDEF KİTLE

HEDEF SAYI

TARİH/YÖNTEM

SÜRE/YER

UYUM EĞİTİMİ
a) Genel Uyum
(Kuruma yeni başlayan personelin oryantasyonunu sağlamak)

Hastanenin genel tanıtımı

Personel Şube

Kurumumuzda göreve yeni başlayan tüm personel

 

2018 yılı boyunca
GÖR-İŞİT

1 Gün
EĞİTİM SALONU

Özlük hakları

Genel idari prosedür

Kalite politikamız

Kalite Birimi

Organizasyon şeması hakkında bil.

Dökümantasyon

Hasta güvenliği

Çalışan memnuniyet anketleri

Çalışan öneri kutuları

Hasta hakları ve etik kurallar

Hasta Hakları Birimi

İletişim ve empati

Hastane enfeksiyonlarıEnfeksiyon Kontrol Komt.

El hijyeni

İzolasyon önlemleri

Koruyucu ekipman kullanımı

Hastane atık yönetimi

Eğitim birimi çalışmaları

Eğitim Birimi

Dökümante edilmiş eğitimler

Oryantasyon rehberi

İntranet ortamındaki eğitimler

Sivil savunma ve acil durumlarda tahl.

Sivil Savunma Uzmanı

Bilgisayar programları ve kullanımı

Bilgi İşlem Birimi

 

 

 

 

 

 

 

b) Bölüm Uyum Eğitimi
(Bölüm oryantasyonun sağlanması)

Görev yetki ve sorumlulukları


Klinik sorumlusu

Birimde göreve yeni başlayan tüm personel

 

2018 yılı boyunca
GÖR-İŞİT

1 Gün
ÇALIŞACAĞI BİRİM

Çalışma alanının tanıtımı

Kullanılacak evrak,form ve cihaz tanıt.

 

 

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ
(Hasta güvenliğini sağlamak)

Kimlik Doğrulama


Kalite Birimi Hemş.
Ferda BOROĞLU
Ayşegül BULUKLU

TÜM PERSONEL


80 Pers.


Her Hafta Çarşamba
GÖR-İŞİT/BROŞÜR

45/DK
-EĞİTİM SALONU


Hasta Transferi

Hasta Düşmeleri

Pembe Kod

Güvenlik Raporlama

Güvenli Cerrahi

 

HASTA GÜVENLİĞİ
(Hasta güvenliğini sağlamak)

İlaç Güvenliği

Ecz.Figen Yalçın
Ecz. Neslihan Tartıcı
Ecz.Gülser Kerkez
Ecz.Derya Kadıoğlu

TÜM SAĞLIK PERS.


80 Pers.


Her Hafta Çarşamba
GÖR-İŞİT/BROŞÜR


45/DK
-EĞİTİM SALONU


Advers Etki

İlaç Geçimsizlikleri

Materyovijilans

Farmakovijilans Bildirimleri

İlaçların Güvenli Transferi

Tehlikeli İlaç Kırılmalarına Müd.

 

 

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ
(Hasta güvenliğini sağlamak)

Labaratuvar güvenliği

Dr.Yüksel Oymak
Dr. Fatma Bağcı

TÜM SAĞLIK PERS.

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba
GÖR-İŞİT/BROŞÜR

45/DK
-EĞİTİM SALONU

HBTC kullanımı ve bakımı

Örnek alım ve transferi

Preanalitik süreçler

Postanalitik süreçler

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ
(Hasta güvenliğini sağlamak)

Transfüzyon Güvenliği

Hemvjl.Hemş.Esra Çiçek

TÜM SAĞLIK PERS.

80 Pers.


Her Hafta Çarşamba
GÖR-İŞİT/BROŞÜR
45/DK
-EĞİTİM SALONU

Transfüzyon Güvenliği

Biyolog Layık Cide

 

 

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ
(Hasta güvenliğinin sağlanması)

Nutrisyon ve Metabolik Destek

Diyetisyen
Yeliz SökmenYB
YDYB
TÜM SERVİS SORUMLULARI

230 Pers.

TEMMUZ-EYLÜL-KASIM

45/DK
-EĞİTİM SALONU

Hasta Diyeti

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
(Personel-Personel
Personel- Hasta iletişim becerilerini geliştirmek güçlendirmek)

Beden Dili

Psikolog Yaşar Aras
Psikolog Merve Kiremit
Psikolog Gülten Nur
Psikolog İsmail Altınöz

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba
GÖR-İŞİT/BROŞÜR

60/DK
-EĞİTİM SALONU

Empati

Görgü ve Protokol Kuralları

Stres Yönetimi

Tükenmişlik sendromu

Öfke Kontrolü

Mobbing

 

 

 

 

 

 

 

HASTA HAK. VE SORUM.
(Hasta memnuniyeti odaklı çalışma sağlamak)

Hasta Hak ve Sorumlulukları

S.H.Uzm.Murat Kahraman

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba
GÖR-İŞİT/BROŞÜR

45/DK
-EĞİTİM SAL.

Etik ve Hasta Hakları

Hasta Memnuniyeti

Hasta Mahremiyeti

 

 

 

 

 

 

 ENF. KONT.VE ÖNLENMESİ
(
Hastane enf. Önlenmesi çalışan ve hasta güvenliğinin sağlanması)

El Hijyeni

Dr.Tahsin Usta
Dr. İsmail H. Horoz
Dr. Ceren Açıkalın
Dr. Feride İşitemiz

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba
GÖR-İŞİT/BROŞÜR

45/DK
-EĞİTİM SALONU

İzolasyon Figürleri ve Uygulamaları

Atık Yönetimi

Teklikeli Madde Simgeleri

Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik

 

 

 

 

 

 

 

CPR
(Personelin TYD/İYD becerisini geliştirmek)

Temel Yaşam Desteği

Dr.Saim Emet

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba
GÖR-İŞİT/UYGULAMA


60/DK
-EĞİTİM SALONU

İleri Yaşam Desteği/Mavi kod

Dr.Bestami Barış Çelik

TÜM SAĞLIK PERS.

 

 

 

 

 

 

 


ACİL DUR.VE AFET YÖNET.
(
Acil ve afet durumlarında personelde müdehale ve tahliye bilinci oluşturmak)Yangın Söndürücülerin Kullanımı


Siv.Sav:Uzm.Mustafa Akın
TÜM PERSONEL


80 Pers.

Her Hafta Çarşamba
GÖR-İŞİT/BROŞÜR

45/DK
-EĞİTİM SALONU

Hastane Afet Planı

Kırmızı Kod

 

 

 

 

 

 

 

 BİLGİ GÜVENLİĞİ
(Hasta ve çalışan bilgi güv. Sağ.)
Çalışan ve Hasta Bilgi Güvenliği

Bil.İş.Mustafa Çerçi
İstatistik.Ayşe Konyalıgil

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba
GÖR-İŞİT/BROŞÜR

30/DK
-EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

 

 

 


ANNE SÜTÜ VE EMZİRME
(Bebekler için en sağlıklı besinin anne sütü olduğu bilincini oluşturmak)
Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi

An.Süt. Eğ. Sıdıka Salıcı
An.Süt. Eğ.Sabiha Aslan

TÜM PERSONEL

80 Pers.

MAYIS
KASIM
GÖR-İŞİT


180/DK
-EĞİTM SALONU

 

 

 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
(Çalışan güvenliğinin sağlanması)

Genel Konular

Dış Hizmet Alımı

TÜM PERSONEL

3000 Pers.

İlk 6. Ay

 

Genel Konular

Teknik Konular

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
(Çalışan güvenliğini sağlamak)

Çalışan Hak.Genelgesi/Beyaz Kod

Ömer Konyalıgil
Dr. Tahsin Usta
Dr. İsmail H. Horoz
Dr. Ceren Açıkalın
Dr. Feride İşitemiz

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba
GÖR-İŞİT/BROŞÜR45/DK
-EĞİTİM SALONU

koruyucu Ekipmanlar

Sağlık Tarama Programı

Kesic-i Delici Alet Yaralanmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
(Çalışan güvenliğinin sağlanması)

Radyasyon Güvenliği

Dr İsmail Güzelmansur


RADYOLOJİ BÖLÜMÜ-AMELİYATHANE.

200 Pers.

NİSAN-EYLÜL
GÖR-İŞİT


45/DK
-EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

 

 

 SKS EĞİTİMİ

Laparoskopik Cihazların Temizlik, Dezenfeksiyon ve SterilizasyonuEnf.Kont.Hemş. Selda Güleryüz

ENDOSKOPİ VE BRONKOSKOPİ ÜNİ.PERS.

4 Kişi

NİSAN
GÖR-İŞİT30/DK
ÜNİTE İÇİ

Endoskopik Cihazların Temizlik,
Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonu

 

 

 

 

 

 

 SKS EĞİTİMİ

Patoloji test rehberi, patolojideki malzeme ve cihazların güvenli kull.


Dr.Gürman Bayraktar Dr.Sırma YılmazPATOLOJİ PERS/
TRANSFER PERS.

10 Kişi


MAYIS
GÖR-İŞİT


60/DK
ÜNİTE İÇİ


Tanı amaçlı alınan dokuların güvenliği

 

 

 

 

 

 

 

SKS EĞİTİMİ

Triyaj Eğitimi

Dr.Özgür Şahan


GENEL ACİL VE ÇOCUK ACİL PERS.

60 Kişi

MART
GÖR-İŞİT


45/DK
-EĞİTİM SALONU

 SKS EĞİTİMİ
İletişim Becerileri ve
Kriz Yönetimi

Psikolog Yaşar Aras
Siv. Sav.Uzm.M.Akın


GENEL ACİL VE ÇOCUK ACİL PERS.

60 Kişi

HAZİRAN
GÖR-İŞİT


30/DK
-EĞİTİM SALONU

 


SKS EĞİTİMİ
Laboratuvarda bulunan Malzeme ve cihazların Güvenli kullanımı

Dr.Şermin Meriç Yapar
Dr.Sırma Ercan

MİKRO.
LABORATUVAR
PERS.

74 Kişi

EYLÜL
GÖR-İŞİT

60/DK
-EĞİTİM SALONU

 

SKS EĞİTİMİ

Malzemelerin Muhafazası


Ecz.Neslihan Tartıcı


KLİNİK PERS.

100 Kişi

MAYIS-EYLÜL
GÖR-İŞİT

45/DK
-EĞİTİM SALONU


Malzemelerin Güvenli Trasferi

Özel ve Tehlikeli Malzemeler

 

 

SKS EĞİTİMİ

Acil Durum ve Afet Triyajı

Siv.Sav.Uzm. M. Akın


Acil Durum Ve
Afet Yönetim Ekibi

40 Kişi

HAZİRAN
GÖR-İŞİT

60/DK
-EĞİTİM SALONU

Temel Afet Bilinci ve yangın sön.kul.

KBRN,UMKE,YOTA