Hatay Devlet Hastanesi

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hatay Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Kalite Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 26/06/2018

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

SIRA NO

Adı-Soyadı

Birim

Unvan

1

Dr.Funda ÇUKURÇAYIR

Radyasyon Onkolojisi

Uzm.Dr.

2

Dr.Deniz ERSOY

Nükleer Tıp Hizmetleri

Uzm.Dr

3

Necmi DEMİR

Fizik Tedavi Ünitesi

F

4

Mezago ALHAS

Acil - Biyokimya Laboratuvarı

Laboratuvar Tek.

5

Dr. Şermin Meriç YAPAR

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Uzm.Dr

6

Pınar AKSOY

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Biyolog

7

Bulut HASKİOĞLU

Patoloji Laboratuvarı

Patoloji Tek.

8

Layık CİDE

Kan Merkezi

Biyolog

9

Figen YALÇIN

Eczane

Eczacı

10

Derya KADIOĞLU

Ek Bina Eczane

Eczacı

11

Arif KURŞUN

Görüntüleme Hizmetleri

Radyoloji Tek.

12

Semra DEMİREL

Atık Yönetimi

Çevre Sağ. Tek.

13

Y. Tuncer YENER

Biyomedikal Depo

Laboratuvar Tek.

14

Sibel BERBER

Tıbbi Sarf Ambarı Depo

Eczacı

15

Müjgan ŞENSOY

Personel-Özlük Birimi

Tıbbi Sekreter

16

Emine ÇETREZ

Arşiv Depo

VHKİ

17

Abdurrahman BEKTAŞ

Ayniyat-Demirbaş Depo

Hizmetli

18

Hanifi DOĞRU

Tüketim-Mefruşat Depo

Sağlık Memuru

19

Mustafa AKIN

Acil Durum -Afet - Tesis Yönetimi

Sivil Savunma Uzm.

20

Gülyemin ÖZTÜRK

Morg Hizmetleri

İmam

21

Abdullah SEVİK

Çamaşırhane Hizmetleri

VHKİ

22

Mustafa ÇERÇİ

Bilgi İşlem Merkezi

Sağlık Memuru

23

Menekşe CAN

Mutfak Hizmetleri

Diyetisyen

24

Yeliz İLKBAŞARAN

Baş Diyetisyen

Diyetisyen

25

Sabriye KELEŞ

Kemoterapi Ünitesi

Hemşire

26

Döndü ÇOLAK

Yoğun Bakım Ünitesi

Hemşire

27

Hatice DENİZOĞLU

Yoğun Bakım Ünitesi

Hemşire

28

Semra ARIÖZ

Yoğun Bakım Ünitesi

Hemşire

29

Serpil ATEŞ

Anjio Ünitesi

Hemşire

30

Sevgi ATEŞ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Ebe

31

Ayşe MENEKŞE

Sterilizasyon Ünitesi

Hemşire

32

Serpil KILINÇ

Diyaliz Ünitesi

Hemşire

33

Emine YEŞİLOVA

Endoskopi Ünitesi

Hemşire

34

Fazilet BİLGİN

Talasemi Ünitesi

Hemşire

35

Aynur BASIK

Doğumhane

Ebe

36

Funda KIZILDAĞ

Poliklinikler

Hemşire

37

Fetnur Silooğlu

Poliklinikler

Hemşire

38

Hatice PARLAR

Fizik Tedavi Servisi

Hemşire

39

Seçil YENİSARAÇ

Ek Bina Acil Servis

Hemşire

40

Bestami KARA

Merkez Acil Servis

Hemşire

41

Gülden MENDİL

Ek Bina Ameliyathane

Ebe

42

Nimet TÜRKMEN

Ek Bina Anestezi

Anestezi Tek.

43

Tülay KÜRBÜZ DOKUZOĞLU

Merkez Ameliyathane

Hemşire

44

Yılmaz ÇERÇİ

Merkez Anestezi

Anestezi Tek.

45

Dudu KEKEÇ

Tıbbi Onkoloji Servisi

Hemşire

46

Meral DİKEN

Beyin Cerrahi Servisi

Hemşire

47

Ayşe TIRAŞLI

Dahiliye Servisi

Hemşire

48

Yeliz GÜNAL

Genel Cerrahi Servisi

Hemşire

49

Suna YAMAN

Göğüs Hastalıkları Servisi

Hemşire

50

Sevda PEHLİVAN

Enfeksiyon Hastalıkları Servisi

Hemşire

51

Seval KELEŞ

Nöroloji - Hematoloji Servisi

Hemşire

52

Yasemin AÇLAN

KBB - Çocuk Cerrahi Servisi

Hemşire

53

Sevil TEKİN

Karma Cerrahi Servisi

Hemşire

54

Mukaddes GÜNGÖR

Kardiyoloji Servisi

Hemşire

55

Hatice DEMİR

Psikiyatri Servisi

Hemşire

56

Aliye ÇELİK

Süt Çocuğu Servisi

Ebe

57

Şükriye TUNCER

Kadın Doğum Acil Servisi

Ebe

58

Hatice MERT

Kadın Doğum Cerrahi ve Yeni Doğan Servisi

Ebe

59

Suna DAĞ

Nefroloji-Göğüs Cer.-Göz- Kalp Damar Cer. - Plastik Cer.Servisi

Hemşire

60

Selma KÖSEOĞLU

Üroloji Servisi

Hemşire

61

Rukiye DOĞAN

Ortopedi Servisi

Hemşire

62

Mehmet KUŞ

Palyatif Bakım Ünitesi

Hemşire

63

Hanife BAYRAKTAR

Palyatif Servisi

Hemşire

64

Işıl ÇAPAROĞLU

Çocuk Servisi

Hemşire

65

Mevlüde AKSU

Enfeksiyon Kontrol Birimi(Ek Bina)

Hemşire

66

Emine ALDEMİR

Eğitim Birimi

Hemşire

67

Gökhan BAYIROĞLU

Taş Kırma

Sağlık Memuru

68

Fatma ÖCAY

Ek Bina Karma Servis Sorumlusu

Hemşire

69

Onur EVMEZ

Anjio Ünitesi

Röntgen Tek.

70

Serpil ÖZENİR

Ek Bina Poliklinik Sor.

Hemşire

71

Nazan USLU

Ek Bina Sorumlusu

Hemşire

72

Mehmet YILMAZ

Ek Bina Görüntüleme

Röntgen Tek.

73

Muhammed ALTINBAŞAK

Ek Bina Morg Hiz.

İmam

74

Burhan DÖNMEZ

Ek Bina Arşiv Sorumlusu

İdari Destek Personeli