Hatay Devlet Hastanesi

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hatay Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komite, Komisyon ve Ekipler

Güncelleme Tarihi: 02/08/2018

KOMİTE,KOMİSYON VE EKİP GÖREV DAĞILIMI

 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Dr.M.Metin TUNÇER

Başhekim Yardımcısı

Faruk OKÇU

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü/KYD

Süheyla KALA

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Dr. Feride İŞİTEMİZ

Uzman Doktor(Enfeksiyon Hast.)

Özer İNAL

Müdür Yardımcısı

Ahmet ORAL

Müdür Yardımcısı

Fatma İNAL

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Sevilay BOZKURT

Hemşire(Enfeksiyon Kontrol Hem.)

Suna YAMAN

Hemşire(Göğüs Hast.Ser.)

Arif KURŞUN

Röntgen Teknisyeni

Tülay KÜRBÜZ

Hemşire(Ameliyathane Sor.Hem.)

Doğan DÖNMEZ

Hemşire(Acil Ser.)

Mezago ALHAS

Laboratuvar Tek.

Hatice KOÇAK

Hemşire(Yoğun Bakım)

Ömer KONYALİGİL

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Kenan DÖNMEZ

Teknisyen

Cuma ZOBU

Güvenlik Amiri

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Dr.Figen DUMAN

Başhekim Yardımcısı

Faruk OKÇU

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü/KYD

Süheyla KALA

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Nimet Yıldız UĞUR

Müdür Yardımcısı

Dr. Yeliz SÖKMEN

Uzman Doktor(Kardiyoloji)

Opr.Dr.Levent GÖNLÜŞEN

Uzman Doktor(Genel Cerrahi)

Dr.Sevinç BOZ DÜZGÜNOĞLU

Uzman Doktor(Anestezi)

Dr.İsmail Hakkı HOROZ

Uzman Doktor(Enfeksiyon)

Dr.Mehmet SERİNDERE

Uzman Doktor(Radyoloji)

Dr.Fatma BAĞCI

Uzman Doktor(Mikrobiyoloji)

Mustafa ÇERÇİ

Otomasyon Bilgi İşlem Sorumlusu

Murat ELÇİ

Eczacı

Rukiye DOĞAN

Hemşire (Ortopedi Ser.)

Layık CİDE

Biyolog

Türkay DEMİR

Biomedikal Teknikeri

EĞİTİM KOMİTESİ

 

Dr.Figen DUMAN

Başhekim Yardımcısı

Faruk OKÇU

Destek ve Kalite Hizmetleri/KYD

Gülşah EKMEKÇİ

Müdür Yardımcısı

Dr.İsmail GÜZELMANSUR

Uzman Doktor(Radyoloji)

Emine ALDEMİR

Eğitim Hemşiresi

Sevcan DAŞDEMİR

Eğitim Hemşiresi

Nesrin SÖKER

Eğitim Hemşiresi

Ayfer DÜZGÜN

Eğitim Hemşiresi

İzdahar DİKKAYA

Ebe (Gebe Eğitimi Hemşiresi)

Fatma DAVRAN

Eğitim Hemşiresi

Sevilay KURU ÖKSÜZ

Hemşire(Diabet Eğitimi

Sıdıka SALICA

Hemşire(Emzirme Eğitimi)

Yaşar ARAS

Psikolog

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Dr.M.Metin TUNÇER

Başhekim Yardımcısı

Abdullah TÜRKMEN

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Faruk OKÇU

Destek ve Kalite Hizmetleri/KYD

Süheyla KALA

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Özer İNAL

Müdür Yardımcısı

Fatma İNAL

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Emrah ZEMZEMOĞLU

Elektrik /Elektronik Mühendisi

Oğuzhan TAVŞAN

Çevre Tek.

Semra DEMİREL

Çevre Sağlık Teknikeri

Mustafa AKIN

Sivil Savunma Uzmanı

Yusuf Tuncer YENER

Biomedikal

Kenan DÖNMEZ

Teknisyen

Cuma ZOBU

Güvenlik Amiri

ENFEKSİYON KOMİTESİ

 

Dr.Figen DUMAN

Başhekim Yardımcısı

Gülşah EKMEKÇİ

Müdür Yardımcısı

Dr.İsmail Hakkı HOROZ

Uzman Doktor(Enf.Hast.)

Dr.Ceren AÇIKALIN

Uzman Doktor(Enf.Hast.)

Dr.Feride İŞİTEMİZ

Uzman Doktor(Enf.Hast.)

Dr. Abdullah TEKİN

Uzman Doktor(Genel Cer.)

Dr.Süheyl KARATAŞ

Uzman Doktor(Çocuk Hast.)

Dr.Adnan PEKMEZCİ

Uzman Doktor(Dahiliye Hast.)

Dr.Fatih KILIÇBAY

Yenidoğan Uzmanı

Dr.Levent ET

Uzman Doktor(Mikrobiyoloji)

Dr.Cafer MİÇOOĞULLARI

Uzman Doktor(Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.)

Dr.Tuğçe TURAL KARA

Uzman Doktor(Çocuk Enfeksiyon Hast.)

Figen YALÇIN

Başeczacı

Fatma İNAL

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Selda GÜLERYÜZ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Sevilay BOZKURT

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Serpil SABUNCU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Mevlüde AKSU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Semra DEMİREL

Çevre Teknikeri

Ayşe MENEKŞE

Hemşire(Sterilizasyon)

Sevgi ATEŞ

Hemşire(Yenidoğan YB Sor.)

Tülay KÜRBÜZ

Hemşire(Ameliyathane Sor.)

Döndü ÇOLAK

Hemşire(Yoğun Bakım Sor.)

TEMİZLİK KOMİTESİ

 

Faruk OKÇU

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü/KYD

Abdurrahman SARCAN

Müdür Yardımcısı

Nimet Yıldız UĞUR

Müdür Yardımcısı

Fatma İNAL

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Serpil SABUNCU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Selda GÜLERYÜZ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Sevilay BOZKURT

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Döndü ÇOLAK

Hemşire(YBÜ)

Mevlüde AKSU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Doğan DÖNMEZ

Hemşire(Acil)

Serpil KILINÇ

Hemşire(Diyaliz Ünt.)

Tülay KÜRBÜZ

Hemşire(Ameliyathane)

Sevgi ATEŞ

Ebe(Yeni Doğan YBÜ)

Aynur BASIK

Ebe (Doğumhane Ser.)

Rukiye DOĞAN

Hemşire(Ortopedi Ser.)

Funda KIZILDAĞ

Hemşire(Poliklinik Sor.)

Semra DEMİREL

Çevre Sağlık Teknikeri

Hasan AĞLAYAN

Başaşçı

Yuısuf ARSLAN

Temizlik Şefi

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Dr. Sıtkı SÖNMEZ

Başhekim Yardımcısı

Ahmet ORAL

Müdür Yardımcısı

Dr.Funda ÇUKURÇAYIR

Radyasyon Onkoloji Uzm.

Dr.İsmail GÜZELMANSUR

Radyoloji Uzmanı

Dr.Deniz ERSOY

Nükleer Tıp Uzmanı

Onur EVMEZ

Röntgen Tek.

Arif KURŞUN

Röntgen Tek.

AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ

 

Dr.M.Metin TUNÇER

Başhekim Yardımcısı

Süheyla KALA

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Abdullah BULĞURCU

Uzman Doktor(Genel Cerrahi)

Harika İPEKÇİOĞLU

Uzman Doktor(Çocuk Hastalıkları)

Dr.Ceren AÇIKALIN

Uzman Doktor(Enfeksiyon Hast)

Mehmet DURAN

Uzman Doktor(Göğüs Hast)

Figen YALÇIN

Başeczacı

Derya KADIOĞLU

Eczacı

Mustafa Korkut ÇETİNKAYA

Eczacı

Esra MISIRLIOĞLU

Eczacı

Emine ALDEMİR

Eğitim Hemşiresi

Murat KAHRAMAN

Hasta Hakları Birim Sor.

ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ VE BELİRLEME ALT KOMİSYONU

 

Dr.M.Metin TUNÇER

Başhekim Yardımcısı

Dr.İsmail Hakkı HOROZ

Uzman Doktor(Enfeksiyon)

Dr.Abdullah TEKİN

Uzman Doktor(G.Cerrahi)

Dr. Memduh HEYBELİ

Uzman Doktor(Ortopedi.)

Dr.Kadriye ACAR

Uzman Doktor(Mikrobiyoloji)

Dr.Süheyl KARATAŞ

Uzman Doktor(Çocuk Hast.)

Figen YALÇIN

Başeczacı

BEYAZ KOD EKİBİ

 

Dr. Sıtkı SÖNMEZ

Başhekim Yardımcısı

Özer İNAL

Müdür Yardımcısı

Ahmet ORAL

Müdür Yardımcısı

Ömer KONYALIGİL

Tıbbi Teknolog

Pelin ÇAĞLAR

Psikolog

 

Güvenlik Şefi

MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ

 

Dr. Sıtkı SÖNMEZ

Başhekim Yardımcısı

Faruk AFACAN

Müdür Yardımcısı

Ahmet ORAL

Müdür Yardımcısı

Dr.Rime Rana KARTUM

Uzman Doktor(Anestezi)

Nazan USLU

Hemşire

Yılmaz ÇERÇİ

Anestezi Tek.

 

Güvenlik Amiri

PEMBE KOD EKİBİ

 

Dr.Sıtkı SÖNMEZ

Başhekim Yardımcısı

Süheyla KALA

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Özer İNAL

Müdür Yardımcısı

Isıl ÇAPAROĞLU

Hemşire(Çocuk Hast.)

Aliye ÇELİK

Hemşire (Süt Çocuğu)

Fatma ÖCAY

Hemşire(Ek Bina Karma Çocuk Ser.)

 

Güvenlik Şefi

ÇALIŞAN ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

Dr.Sıtkı SÖNMEZ

Başhekim Yardımcısı

Faruk OKÇU

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü/KYD

Nimet Yıldız UĞUR

Müdür Yardımcısı

Dr.Kadriye ACAR

Uzman Doktor(Mikrobiyoloji)

İsmail ALTUNÖZ

Psikolog

Emine ALDEMİR

Eğitim Hemşiresi

Ömer KONYALIGİL

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

HASTA ÖNERİ VE ŞİKAYET BİRİMİ

 

Dr.Figen DUMAN

Başhekim Yardımcısı

Faruk OKÇU

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü/KYD

Nimet Yıldız UĞUR

Müdür Yardımcısı

Ahmet ORAL

Müdür Yardımcısı

İ.Murat KAHRAMAN

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Mehmet VAROL

V.H.K.İ

Garip DENİZ

Güvenlik Görevlisi

Elif YILMAZ

Hemşire

BİNA TURU EKİBİ(ANA BİNA)

 

Dr.M.Metin TUNÇER

Başhekim Yardımcısı

Faruk OKÇU

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü/KYD

Süheyla KALA

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Özer İNAL

Müdür Yardımcısı

Emrah ZEMZEMOĞLU

Elektrik Mühendisi

Mustafa Kemal AKIN

Sivil Savunma Uzmanı

Oğuzhan TAVŞAN

Çevre Sağlık Teknikeri

Semra DEMİREL

Çevre Sağlık Teknikeri

Kenan DÖNMEZ

Teknisyen

Cuma ZOBU

Güvenlik Şefi

BİNA TURU EKİBİ(EK BİNA)

 

Ahmet ORAL

Müdür Yardımcısı

Nazan USLU

Ek bina Sorumlu Hemşire

Mevlüde AKSU

Hemşire(Enfeksiyon Kont.Hem.)

Mustafa Kemal AKIN

Sivil Savunma Uzmanı

Oğuzhan TAVŞAN

Çevre Sağlık Teknikeri

Sadık HÜNKAROĞLU

Teknisyen

İsa KAN

Güvenlik Görevlisi

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

Dr.Özgür ŞAHAN

Başhekim Yardımcısı

Faruk AFACAN

Müdür Yardımcısı

Abdurrahman SARCAN

Müdür Yardımcısı

Mustafa ÇERÇİ

Otomasyon Bilgi İşlem Sorumlusu

Ahmet KILCI

HBYS Sorumlusu

Nebil BAYRAKTAR

Sistem Destek Uzmanı

Abdulhamit BOZKURT

Otomasyon Bilgi İşlem

KLİNİK NUTRİSYON KOMİSYONU

Dr.Rabia SARI

Uzman Doktor(Yoğun Bakım)

Dr. Mustafa ÖZGÜR

Uzman Doktor(Anestezi)

Dr.Mesut ACAR

Aile Hekimi

Dr.Fatih KILIÇBAY

Uzman Doktor(Yenidoğan Yoğun Bakım)

Yeliz İLKBAŞARAN

Diyetisyen

Derya KADIOĞLU

Eczacı

Gülay GÖNÇ

Nutrüsyon Hemşiresi

TESİS KAYNAKLI ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ EKİBİ

 

Özer İNAL

Müdür Yardımcısı

Dr.İsmail Hakkı HOROZ

Uzman Doktor(Enf.Hast.)

Dr.Fatma BAĞCI

Mikrobiyoloji Uzmanı

Fatma İNAL

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Ahmet Ayhan ŞEN

Teknik Birim Sorumlusu

Mustafa Kemal AKIN

Sivil Savunma Uzmanı

Yusuf ARSLAN

Temizlik Şefi

KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 

Dr. Mehmet ÖZDOĞAN

Başhekim Yardımcısı

Dr.Murat GÜLLÜ

Uzman Doktor(Dahiliye)

Dr.M.Ali DİBEK

Uzman Doktor(Mikrobiyoloji)

Dr.Nasır MANSUROĞLU

Uzman Doktor(Anestezi)

Dr.Davut KİL

Uzman Doktor(Çocuk Hast.)

Dr.Levent GÖNLÜŞEN

Uzman Doktor(Genel Cerrahi)

Dr.Cafer MİÇOOĞULLARI

Uzman Doktor(Kadın Doğum)

Dr.Kansu CİLLİ

Uzman Doktor(Ortopedi)

Dr.İsa DEDE

Uzman Doktor(Tıbbi Onkoloji)

Dr.Ayhan HASPULAT

Uzman Doktor(Nefroloji)

Dr.Murat KÖSTÜ

Uzman Doktor(Neonatoloji)

Layık CİDE

Biyolog

Emine ALDEMİR

Eğitim Hemşiresi

Esra ÇİÇEK

Hemovijilans Hemşiresi

Rukiye DOĞAN

Hemşire(Ortopedi)

Işıl ÇAPAROĞLU

Hemşire(Çocuk Hast.)

ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ

 

Dr.Rabia SARI

Uzman Doktor(Yoğun Bakım)

Mustafa ÖZGÜR

Uzman Doktor(Yoğun Bakım)

İ.Murat KAHRAMAN

Sosyal Hizmet Uzmanı

Ayşe KÖYLÜ

Hemşire (Organ Bağış Birimi)

Özlem Havva ÖLÇEN

Hemşire