T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 17/12/2019


 

 

Doküman Kodu

EY.PL.01

HATAY DEVLET HASTANESİ

2018 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

 

 

 

Yayın Tarihi

Haz.18

 

Revizyon No

01

 

Revizyon Tarihi

Ekim 2018

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORİ/AMAÇ

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİ VEREN KİŞİ

HEDEF KİTLE

HEDEF SAYI

TARİH/YÖNTEM

SÜRE/YER

UYUM EĞİTİMİ

Hastanenin genel tanıtımı

Personel Şube

Kurumumuzda göreve yeni başlayan tüm personel

 

2018 yılı boyunca

1 Gün

a) Genel Uyum

Özlük hakları

GÖR-İŞİT

EĞİTİM SALONU

(Kuruma yeni başlayan personelin oryantasyonunu sağlamak)

Genel idari prosedür

 

 

 

Kalite politikamız

Kalite Birimi

 

 

 

Organizasyon şeması hakkında bil.

 

 

 

Dökümantasyon

 

 

 

Hasta güvenliği

 

 

 

Çalışan memnuniyet anketleri

 

 

 

Çalışan öneri kutuları

 

 

 

Hasta hakları ve etik kurallar

Hasta Hakları Birimi

 

 

 

İletişim ve empati

 

 

 

Hastane enfeksiyonları

 

 

 

 

El hijyeni

 

 

 

 

İzolasyon önlemleri

Enfeksiyon Kontrol Komt.

 

 

 

Koruyucu ekipman kullanımı

 

 

 

 

Hastane atık yönetimi

 

 

 

 

Eğitim birimi çalışmaları

Eğitim Birimi

 

 

 

Dökümante edilmiş eğitimler

 

 

 

Oryantasyon rehberi

 

 

 

İntranet ortamındaki eğitimler

 

 

 

Sivil savunma ve acil durumlarda tahl.

Sivil Savunma Uzmanı

 

 

 

Bilgisayar programları ve kullanımı

Bilgi İşlem Birimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bölüm Uyum Eğitimi

Görev yetki ve sorumlulukları

 

Birimde göreve yeni başlayan tüm personel

 

2018 yılı boyunca

1 Gün

(Bölüm oryantasyonun sağlanması)

Çalışma alanının tanıtımı

Klinik sorumlusu

GÖR-İŞİT

ÇALIŞACAĞI BİRİM

 

Kullanılacak evrak,form ve cihaz tanıt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ

Kimlik Doğrulama

 

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba

45/DK

(Hasta güvenliğini sağlamak)

Hasta Transferi

Kalite Birimi Hemş.

GÖR-İŞİT/BROŞÜR

-EĞİTİM SALONU

 

Hasta Düşmeleri

Ferda BOROĞLU

 

 

 

Pembe Kod

Ayşegül BULUKLU

 

 

 

Güvenlik Raporlama

 

 

 

 

Güvenli Cerrahi

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ

İlaç Güvenliği

Ecz.Figen Yalçın

TÜM SAĞLIK PERS.

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba

45/DK

(Hasta güvenliğini sağlamak)

Advers Etki

Ecz. Neslihan Tartıcı

GÖR-İŞİT/BROŞÜR

-EĞİTİM SALONU

 

İlaç Geçimsizlikleri

Ecz.Gülser Kerkez

 

 

 

Materyovijilans

Ecz.Derya Kadıoğlu

 

 

 

Farmakovijilans Bildirimleri

 

 

 

 

İlaçların Güvenli Transferi

 

 

 

 

Tehlikeli İlaç Kırılmalarına Müd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labaratuvar güvenliği

Dr.Yüksel Oymak

TÜM SAĞLIK PERS.

80 Pers.

OCAK-NİSAN-AĞUSTOS -ARALIK

45/DK

 

HBTC kullanımı ve bakımı

Dr. Fatma Bağcı

GÖR-İŞİT/BROŞÜR

-EĞİTİM SALONU

HASTA GÜVENLİĞİ

 

Örnek alım ve transferi

 

 

 

(Hasta güvenliğini sağlamak)

 

Preanalitik süreçler

 

 

 

 

Postanalitik süreçler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ

Transfüzyon Güvenliği

Hemvjl.Hemş.Esra Çiçek

TÜM SAĞLIK PERS.

80 Pers.

 

 

(Hasta güvenliğini sağlamak)

Her Hafta Çarşamba

45/DK

 

Transfüzyon Güvenliği

Biyolog Layık Cide

GÖR-İŞİT/BROŞÜR

-EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ

Nutrisyon ve Metabolik Destek

Diyetisyen

 

230 Pers.

TEMMUZ-EYLÜL-KASIM

45/DK

(Hasta güvenliğinin sağlanması)

Yeliz Sökmen

 

-EĞİTİM SALONU

 

 

YB

 

 

 

YDYB

 

 

Hasta Diyeti

 

TÜM SERVİS SORUMLULARI

 

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Beden Dili

Psikolog Yaşar Aras

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba

60/DK

(Personel-Personel

Empati

Psikolog Merve Kiremit

GÖR-İŞİT/BROŞÜR

-EĞİTİM SALONU

Personel- Hasta iletişim becerilerini geliştirmek güçlendirmek)

Görgü ve Protokol Kuralları

Psikolog Gülten Nur

 

 

 

Stres Yönetimi

Psikolog İsmail Altınöz

 

 

 

Tükenmişlik sendromu

 

 

 

 

Öfke Kontrolü

 

 

 

 

Mobbing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA HAK. VE SORUM.

Hasta Hak ve Sorumlulukları

S.H.Uzm.Murat Kahraman

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba

45/DK

(Hasta memnuniyeti odaklı çalışma sağlamak)

Etik ve Hasta Hakları

GÖR-İŞİT/BROŞÜR

-EĞİTİM SAL.

 

Hasta Memnuniyeti

 

 

 

Hasta Mahremiyeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hijyeni

Dr.Tahsin Usta

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba

45/DK

 

İzolasyon Figürleri ve Uygulamaları

Dr. İsmail H. Horoz

GÖR-İŞİT/BROŞÜR

-EĞİTİM SALONU

ENF. KONT.VE ÖNLENMESİ

Atık Yönetimi

Dr. Ceren Açıkalın

 

 

(Hastane enf. Önlenmesi çalışan ve hasta güvenliğinin sağlanması)

Teklikeli Madde Simgeleri

Dr. Feride İşitemiz

 

 

 

Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPR

Temel Yaşam Desteği

Dr.Saim Emet

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba

 

(Personelin TYD/İYD becerisini geliştirmek)

GÖR-İŞİT/UYGULAMA

60/DK

 

İleri Yaşam Desteği/Mavi kod

Dr.Bestami Barış Çelik

TÜM SAĞLIK PERS.

 

-EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangın Söndürücülerin Kullanımı

 

 

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba

45/DK

ACİL DUR.VE AFET YÖNET.

Hastane Afet Planı

Siv.Sav:Uzm.Mustafa Akın

 

GÖR-İŞİT/BROŞÜR

-EĞİTİM SALONU

(Acil ve afet durumlarında personelde müdehale ve tahliye bilinci oluşturmak)

Kırmızı Kod

 

TÜM PERSONEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışan ve Hasta Bilgi Güvenliği

Bil.İş.Mustafa Çerçi

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba

30/DK

 

İstatistik.Ayşe Konyalıgil

GÖR-İŞİT/BROŞÜR

-EĞİTİM SALONU

BİLGİ GÜVENLİĞİ

 

 

 

(Hasta ve çalışan bilgi güv. Sağ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi

An.Süt. Eğ. Sıdıka Salıcı

TÜM PERSONEL

80 Pers.

MAYIS

 

ANNE SÜTÜ VE EMZİRME

An.Süt. Eğ.Sabiha Aslan

KASIM

180/DK

(Bebekler için en sağlıklı besinin anne sütü olduğu bilincini oluşturmak)

 

GÖR-İŞİT

-EĞİTM SALONU

 

 

 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Genel Konular

Dış Hizmet Alımı

TÜM PERSONEL

3000 Pers.

İlk 6. Ay

 

(Çalışan güvenliğinin sağlanması)

Genel Konular

 

Teknik Konular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Çalışan Hak.Genelgesi/Beyaz Kod

Ömer Konyalıgil

TÜM PERSONEL

80 Pers.

Her Hafta Çarşamba

 

(Çalışan güvenliğini sağlamak)

koruyucu Ekipmanlar

Dr. Tahsin Usta

GÖR-İŞİT/BROŞÜR

 

 

Sağlık Tarama Programı

Dr. İsmail H. Horoz

 

45/DK

 

Kesic-i Delici Alet Yaralanmaları

Dr. Ceren Açıkalın

 

-EĞİTİM SALONU

 

 

Dr. Feride İşitemiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Radyasyon Güvenliği

Dr İsmail Güzelmansur

 

200 Pers.

NİSAN-EYLÜL

 

(Çalışan güvenliğinin sağlanması)

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ-AMELİYATHANE.

GÖR-İŞİT

45/DK

 

 

 

-EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

 

 

 

 

Laparoskopik Cihazların Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonu

 

ENDOSKOPİ VE BRONKOSKOPİ ÜNİ.PERS.

4 Kişi

NİSAN

 

 

 

GÖR-İŞİT

 

SKS EĞİTİMİ

Endoskopik Cihazların Temizlik,

Enf.Kont.Hemş. Selda Güleryüz

 

30/DK

 

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonu

 

 

ÜNİTE İÇİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Patoloji test rehberi, patolojideki malzeme ve cihazların güvenli kull.

 

 

10 Kişi

 

 

 

Dr.Gürman Bayraktar Dr.Sırma Yılmaz

PATOLOJİ PERS/

MAYIS

60/DK

SKS EĞİTİMİ

Tanı amaçlı alınan dokuların güvenliği

 

TRANSFER PERS.

GÖR-İŞİT

ÜNİTE İÇİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKS EĞİTİMİ

Triyaj Eğitimi

Dr.Özgür Şahan

 

60 Kişi

MART

 

GENEL ACİL VE ÇOCUK ACİL PERS.

GÖR-İŞİT

45/DK

 

 

-EĞİTİM SALONU

 

 

 

Psikolog Yaşar Aras

 

60 Kişi

HAZİRAN

 

 

 

Siv. Sav.Uzm.M.Akın

GENEL ACİL VE ÇOCUK ACİL PERS.

GÖR-İŞİT

30/DK

SKS EĞİTİMİ

İletişim Becerileri ve

 

 

 

-EĞİTİM SALONU

 

Kriz Yönetimi

 

 

 

 

 

 

Laboratuvarda bulunan Malzeme ve cihazların Güvenli kullanımı

Dr.Şermin Meriç Yapar

MİKRO.

74 Kişi

EYLÜL

60/DK

SKS EĞİTİMİ

Dr.Sırma Ercan

LABORATUVAR

GÖR-İŞİT

-EĞİTİM SALONU

 

 

PERS.

 

 

 

SKS EĞİTİMİ

Malzemelerin Muhafazası

 

 

100 Kişi

MAYIS-EYLÜL

45/DK

Malzemelerin Güvenli Trasferi

Ecz.Neslihan Tartıcı

KLİNİK PERS.

GÖR-İŞİT

-EĞİTİM SALONU

Özel ve Tehlikeli Malzemeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKS EĞİTİMİ

Acil Durum ve Afet Triyajı

Siv.Sav.Uzm. M. Akın

 

40 Kişi

HAZİRAN

60/DK

Temel Afet Bilinci ve yangın sön.kul.

Acil Durum Ve

GÖR-İŞİT

-EĞİTİM SALONU

KBRN,UMKE,YOTA

Afet Yönetim Ekibi