T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Hizmet Birimleri

Güncelleme Tarihi: 29/03/2021

İDARİ BİRİMLER

Adli Kalem

Ambar / Ayniyat

Arşiv

Ar-Ge

Ayniyat Saymanlığı

Bilgi İşlem

Biomedikal

Biomedikal Depo

Çalışan Hakları

Çamaşırhane

Demirbaş Ambarı

Disiplin Birimi

Eczane

Eğitim Birimi

Enfeksiyon Kontrol Birimi

Evrak Kayıt

Evrak Tasdik

Faturalama

Gelir / Tahakkuk

Güvenlik Hizmetleri Birimi

Hasta Hakları Birimi

Hasta Kayıt Birimi

İstatistik Birimi

İş sağlığı ve Güvenliği Birimi

Kalite Yönetim Birimi

MHRS

Morg

Mutemetlik

Organ Bağışı

Ön Mali Kontrol

Personel Özlük / Yazı İşleri Birimi

Sağlık Kurulu

Santral

Satın Alma

Sivil Savunma

Sosyal Hizmetler

Şoför Hizmetleri

Teknik Atölye

Teknik Destek Hizmetleri

Terzihane

Tıbbi Evsel Atık Birimi

Tıbbi Sarf Ambarı

TİG / Klinik Kodlama Birimi

Tüketim Ambarı

USS

Vezne

Yemekhane Hizmetleri